• Gecikmə yoxdur
  Gecikmə halı yoxdur
 • 5 - 15 gün gecikmə
  5 iş günündən - 15 iş gününədək gecikdirildiyi halda rəsmi xəbərdarlıq edilir
 • 16 - 30 gün gecikmə
  16 iş günündən - 30 iş gününədək gecikdirildiyi halda layihənin icrasına ayrılan maliyyə vəsaitinin sonuncu tranşı ödənilmir və Şuranın növbəti qrant müsabiqəsində iştirak etmək hüququndan məhrum edilir
 • 31 - 45 gün gecikmə
  31 iş günündən - 45 iş gününədək gecikdirildiyi halda 1 il müddətinə Şuranın elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etmək hüququndan məhrum edilir
 • 60+ gün gecikmə
  60 iş günündən artıq gecikdirildiyi halda 2 il müddətinə Şuranın elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etmək hüququndan məhrum edilir və ayrılmış vəsaitin qaytarılması üçün müvafiq tədbirlər görülür

Layihələr